Archive for August 2009

Vanaf V1.0.24 kunnen kringen over meerdere secties gesplits worden:

Teken een automaat en een leiding:trikker_splitskring_1

Achter deze leiding kunnen er nu opnieuw leidingen getekend worden. Teken evenveel leidingen als het aantal onderdelen waarin u de kring wilt splitsen:

trikker_splitskring_2

Op deze laatst getekende leidingen kunnen nu de verbruikers en schakelapparaten getekend worden:

trikker_splitskring_3

Tip: Wanneer de eigenschap ‘Aantal geleders’ op 0 wordt gezet, en de eigenschap ‘Geleider type’ leeg gemaakt wordt, dan wordt een leiding korter getekend:

trikker_splitskring_4

In de componentenbibliotheek vind je een leiding terug waarvan deze eigenschappen reeds gezet zijn, welke u dus meteen achter een leiding kan tekenen om nieuwe secties te tekenen:

trikker_splitskring_5

Nog enkele voorbeelden hoe u dezelfde techniek kan gebruiken om kringen met verschillende secties te tekenen:

trikker_splitskring_6

Lijst van wijzigingen in versie 1.0.24 (30 augustus 2009):

– VERBETERING – Eendraadschema – Door een 2de leiding achter de hoofdleiding van een kring te tekenen, kunnen kringen gesplitst worden over verschillende secties (T-stukken)

Lijst van wijzigingen in versie 1.0.23 (2 augustus 2009):

– VERBETERING – Afdrukken – Bij het afdrukken van grote eendraadschema’s wordt de beschikbare ruimte optimaler benut, waardoor de symbolen iets groter worden

– NIEUW — Afdrukken: Er kan optioneel een datum op de schema’s afgedrukt worden. Deze datum wordt in het document bewaard.

– NIEUW — Gegevens van de klant zijn uitgebreid met telefoonnummers en e-mail

– NIEUW — Afdrukken: Er kan een afdrukvoorbeeld getoond worden

– NIEUW — Afdrukken: Bij het afdrukken kan men kiezen of het eendraadschema of situatieschema mee afgedrukt moeten worden

– FOUTCORRECTIE: Bij een schakelaar met signalisatielamp werd een lijntje iets te lang getekend op

– VERBETERING: Bij het bewaren van een nieuw document werd soms de naam van het vorige bewaarde document reeds ingevuld. Hierdoor kon men makkelijk per ongeluk het vorige document overschrijven.

– FOUTCORRECTIE — Situatieschema: De breedte of hoogte van van een grote figuur of rechthoek werd soms beperkt nadat een document opnieuw geopend werd.