Archive for May 2011

Voortaan kan je ook op onze Facebook pagina alle nieuwtjes terugvinden.  Breng ons een bezoekje, en vind ons leuk ;o)

De installatie van deze update kan iets langer duren, aangezien er indien nodig bijkomende Windows onderdelen op je PC geïnstalleerd zullen worden.

Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van versie 1.0.37:

NIEUW – Tijdens het tekenen wordt er automatisch een materiaallijst opgebouwd. Deze lijst kan afgedrukt worden, of geëxporteerd naar Excel:

NIEUW – Symbolen kunnen in kleur op het situatieschema getekend worden:

NIEUW – In het eendraadschema kan een deel van de bibliotheek zelf samengesteld worden door 1 of meerdere symbolen te selecteren op het eendraadschema en op de knop ‘Favoriet’ te klikken. Er kunnen maximaal 10 x 10 favorieten toegevoegd worden. Favorieten blijven bewaard, ook indien het programma afgesloten wordt:

NIEUW – In het eendraadschema kunnen symbolen gekopieerd en geplakt worden. Door in het eendraadschema 1 of meerdere symbolen te selecteren en op de knop ‘Kopiëren’ te klikken, zal een kopie van deze symbolen in de bibliotheek geplaatst worden, van waaruit ze terug getekend kunnen worden. Bij het afsluiten van het programma worden de gekopieerde symbolen automatisch weer verwijderd uit de bibliotheek.

NIEUW – Er werden nieuwe symbolen toegevoegd voor het tekenen van alarmsystemen:

  • Actieve bewegingsdetector
  • Uitbreiding bewegingsdetector (Ultrasoon, radar…)
  • Beveiligingscontact (Magneetcontact, Trilcontact,…)
  • Camera
  • Deurslot
  • Kiezer
  • Microfoon
  • Slot (Codeslot, Inschakelslot, Tijdslot)
  • Trillingsdetector

De bibliotheek bevat nu alle officiële INCERT symbolen, en meer:

NIEUW – Er werden knoppen toegevoegd om op het situatieschema sneller door de kringen te kunnen bladeren:

NIEUW – Op het situatieschema kunnen meerdere symbolen geselecteerd worden door de SHIFT toets ingedrukt te houden terwijl men op het te selecteren symbool klikt.

NIEUW – Wanneer meerdere muren op het situatieschema geselecteerd worden dan kan de breedte van al deze muren tegelijkertijd gewijzigd worden:

NIEUW – Wat geselecteerd wordt op het situatieschema kan horizontaal en verticaal gespiegeld worden:

NIEUW – Wat geselecteerd wordt op het situatieschema kan vergroot en verkleind worden:

NIEUW – Leidingen hebben een nieuwe eigenschap ‘Geleider Kleuren’. Hier kan een lijst van kleuren met hun functie ingevuld worden, om op de schema’s aan te duiden welke geleider welke functie heeft:


NIEUW– Quasi alle symbolen hebben nu een eigenschap ‘Adres’. De tekst hier ingevuld wordt steeds bij het symbool getekend:

NIEUW – Nieuwe eigenschappen voor transformator: ‘Kortsluitvast’, ‘Veiligheidstransformator’ en ‘Beschermingstransformator’:

NIEUW – Nieuwe eigenschappen voor automatische schakelaar: ‘Kortsluitstroom’ en ‘Uitschakelcurve’:

NIEUW – Nieuwe eigenschap voor automatische schakelaar: ‘Max. Stroombeveiliging’. Hiermee kan aangegeven worden dat een verliesstroomschakelaar ook beveiligt tegen een maximumstroom (= differentieelautomaat):

NIEUW – Het type van een automatische schakelaar kan op ‘Contact’ gezet worden, waardoor het dikke streepje op het uiteinde niet meer getekend wordt:

NIEUW – Het type van een automatische schakelaar kan op ‘Draaischakelaar’ gezet worden:

NIEUW – Nieuwe eigenschap voor lichtpunt: ‘Schakelaar ingebouwd’:

NIEUW – Symbool ‘Beveiliging’ (Thermisch, Elektromagnetisch):

NIEUW – Wanneer als installateur ‘Iemand Anders’ gekozen wordt, dan kan een apart logo geselecteerd worden:

VERBETERING– Symbolen en teksten die op het situatieschema getekend worden zonder dat ze op het eendraadschema voorkomen worden nu mee gekopieerd.

NIEUW – Tekst ‘Bureau’ werd bij de standaard teksten toegevoegd:

NIEUW – Ongedaan maken/terug doen (Undo/redo) kan nu ook met de toetsencombinaties CTRL+Z en CTRL+Y

VERBETERING – Het programma ‘Hulp op afstand’, de handleding en het voorbeelddocument met alle symbolen kunnen vanuit Trikker zelf geopend worden:

VERBETERING – Het lijntje van en verdeelbord wordt minder lang doorgetekend:

VERBETERING – De optie ‘Kleef aan muren’ heeft enkel nog effect wanneer een muur getekend wordt, of wanneer 1 punt van een muur verplaatst wordt.

VERBETERING – Op het situatieschema kan verder ingezoomd worden

VERBETERING – Het programma werkt veel sneller bij het tekenen van zeer grote schema’s

VERBETERING – De ingebouwde lijst met erkende keuringsorganismen werd geupdated

FOUTCORRECTIE – Wanneer een lange ‘vaste letter’ voor een kring werd ingesteld, en de kring moest op een nieuwe pagina starten, dan werd de tekst bij de kring soms doorgesneden:

FOUTCORRECTIE – De positionering van toestellen werd verbeterd. Deze werden naargelang waar ze getekend werden niet steeds juist gepositioneerd.

FOUTCORRECTIE – Sommige AutoCAD bestanden (DXF, DWG) konden niet geïmporteerd worden

FOUTCORRECTIE – Eendraadschema – De inkomende leiding van een domoticamodule werd niet altijd correct getekend: