Archive for April 2012

De vakvereniging Nelectra (www.nelectra.be) peilde bij haar leden naar hun ervaring met tekensoftware, en vond zowaar enkele Trikker gebruikers 🙂 Het artikel uit hun maandblad Elektrovisie vind je hier.

Er is een nieuwe update van Trikker beschikbaar: V1.5.12. Klik hier om deze update te installeren. Bestaande klanten worden eerstdaags per e-mail op de hoogte gebracht. Met dank aan iedereen voor de goede suggesties!

 

Lijst van wijzigingen in V1.5.12 t.o.v. V1.5.0:

NIEUW – Volledige vertaling naar het Frans – Het volledige programma, inclusief de handleiding, werd vertaald naar het Frans. De taal kan geselecteerd worden in het scherm ‘Extra’ > ‘Instellingen’

NIEUW – Ondersteuning voor PDF bestanden – Op het situatieschema kunnen rechtstreeks PDF bestanden geĂŻmporteerd worden. Dit kan door het PDF bestand rechtstreeks op het tekenblad te slepen, of door op het icoontje met het fototoestel te klikken en het PDF bestand te selecteren.

NIEUWVrij te plaatsen tekst – Tekst kan op het eendraadschema op eender welke locatie toegevoegd worden (dus niet enkel op de oranje bolletjes):

NIEUW – Een leiding heeft een nieuwe eigenschap: ‘Aanduiding aantal geleiders’. Hierme kan het aantal geleiders met lijntjes aangeduid worden i.p.v. met tekst:

NIEUW – Met de knop ‘Zoek op Situatieschema’ kan het geselecteerde symbool snel teruggevonden worden op het situatieschema:

NIEUW – Met de knop ‘Zoek op Eendraadschema’ kan het geselecteerde symbool snel teruggevonden worden op het eendraadschema:

NIEUW – Herschikken van pagina’s op situatieschema – De pagina’s van het situatieschema kunnen herschikt worden:

NIEUW – Per pagina van het situatieschema kan een titel en subtitel ingegeven worden:

NIEUW – Om over meer tekenruimte te beschikken kan per pagina van het situatieschema de optie ‘Compacte kader’ aangevinkt worden. De tekstkader wordt dan veel kleiner afgedrukt, om meer ruimte te maken voor het eigenlijke plan:

VERBETERING – Het programma werkt veel sneller bij het tekenen van zeer grote eendraadschema’s

NIEUW – Nieuw symbool: luidspreker

NIEUW – Nieuwe eigenschappen voor drukknop: ‘Rolluikdrukknop’ en ‘Aantal knoppen’:

VERBETERING – De maximum grootte van tekst werd vergroot:

NIEUW – Nieuwe eigenschap ‘Domotica functie’ – In voorgaande versies was het reeds mogelijk om toestellen met hetzelfde adres automatisch naar elkaar te laten verwijzen. Indien een drukknop en een relais bijvoorbeeld hetzelfde adres hebben, dan wordt bij de drukknop automatisch de kring van de relais bijgeschreven:

Het was echter niet mogelijk om bijvoorbeeld een relais naar een contact te laten verwijzen, omdat Trikker zowel een relais als een contact als een uitgang beschouwde. Met de nieuwe eigenschap ‘Domotica functie’ kan je nu zelf kiezen wat als ingang en wat als uitgang beschouwd dient te worden. Als een ingang (sensor) hetzelfde adres heeft als een uitgang (actuator), dan wordt bij de ingang automatisch de kring van de uitgang bijgeschreven:

NIEUW – In de bibliotheek werd standaard het symbool van een 2- en 3-voudig halfwaterdicht stopcontact toegevoegd:

NIEUW – Afdrukinstellingen (Eendraadschema afdrukken, Situatieschema afdrukken, Materiaallijst afdrukken, papierformaat) worden mee met het document bewaard

NIEUW – De lijst met kringen kan alfabetisch afgedrukt worden:

NIEUW – In het scherm ‘Afdrukken’ werd in de lijst het stroomtype “1 x 400V + N ~ 50Hz” toegevoegd.

FOUTCORRECTIE – Wanneer in het afdrukscherm de printer en het papierformaat gewijzigd werd, dan werd in sommige gevallen toch nog afgedrukt op het eerder geselecteerde papierformaat.

FOUTCORRECTIE – De materiaallijst werd soms niet mee afgedrukt

FOUTCORRECTIE – Eendraadschema – Bij het toevoegen van symbolen voor de hoofddiferentieel versprong het tekenblad soms naar de verkeerde plek.

FOUTCORRECTIE – Situatieschema – Wanneer een rechthoek of figuur met breedte gelijk aan 200 werd getekend op het situatieschema, dan verdween deze wanneer het bestand opgeslagen en opnieuw geopend werd.