Posts Tagged ‘Domotica’

Wanneer je in Trikker een domoticamodule gebruikt op je eendraadschema, dan kan je zelf de namen van de in- en uitgangen instellen.  Teken je een domoticamodule zonder de eigenschappen ervan in te stellen, dan wordt alles als volgt genummerd:

Trikker - Nummeren uitgangen domoticamodule op eendraadschema - 1

De module zelf krijgt nummer A1, de verbruikers aangesloten op de uitgangen krijgen de nummers A2, A3 & A4.

Indien je de module zelf geen nummer wil geven, dan selecteer je de domoticamodule en zet je de eigenschap ‘Nummeren’ op ‘Nee’.  Hierdoor krijgen enkel de verbruikes aangesloten op de uitgangen een nummer (A1, A2 & A3):

Trikker - Nummeren uitgangen domoticamodule op eendraadschema - 2

Als je wil afwijken van de standaard nummering, dan selecteer je de domoticamodule, en vul je de eigenschap ‘Namen uitgangen’ in.  In onderstaand voorbeeld worden de namen van de uitgangen ingesteld op ‘.O1’, ‘.O2’ en ‘.O3’, waardoor de verbruikers genummerd worden als ‘C.O1’, ‘C.O2’ en ‘C.O3’:

Trikker - Domotica module - Uitgangen Nummeren

Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 3

Schakeltoestellen (drukknoppen, schakelaar, detectoren,…) krijgen geen appart nummer indien ze als eerste op de domoticamodule worden aangesloten.  In onderstaand voorbeeld werd ‘Namen uitgangen’ ingesteld op ‘.I1’, ‘.O2’ en ‘.O3’.  ‘.I1’ wordt echter genegeerd, omdat deze kring met een schakeltoestel begint:

 Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 4

Wil je uitgangen die met een schakeltoestel beginnen ook gewoon meenemen in de benaming van de uitgangen, dan kan dit makkelijk door de uitgang te beginnen met een aansluitpunt of een leiding:

Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 5

Het Trikker document met bovenstaand eendraadschema vind je hier: Trikker – Eendraadschema Domoticamodule

Ben je plaatser van Velbus domotica met Home center software?  Door een koppeling met Trikker kan je de bediening van het domoticasysteem nog sneller op punt stellen!

‘Velbus’ is een modulair domoticasysteem waarbij alle toestellen op een buskabel aangesloten worden. Op elk toestel wordt een uniek adres ingesteld. De koppeling tussen ingangs- en uitgangsmodules wordt geconfigureerd door de gratis Velbuslink software.

 

‘Home center’ is een softwarepakket dat toelaat een Velbussysteem te bedienen via een PC, touchscreen, iPhone, of het internet. Je kan bijvoorbeeld met het Home center touchscreen alle lichtpunten bedienen en de status van elk toestel raadplegen:

 

Ook Velbus installaties kunnen perfect met Trikker getekend worden.  Het adres van elke component kan in Trikker aangeduid worden.

De schema’s getekend met Trikker kunnen rechtstreeks ingelezen worden in Home center. Op het touchscreen verschijnt dan meteen het grondplan, inclusief bedieningsknoppen voor alle toestellen. Zo kan meteen het volledige Velbus systeem weergegeven en bediend worden.  Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Trikker V1.0.37 en Home center V2.0.23.

 

Hoe je Trikker schema’s kunt importeren in Home center staat beschreven in de handleidingen van beide producten.

‘Velbus’ is een product van Velleman.  Meer info over Velbus vind je op www.velbus.eu

 

‘Home center’ is een product van Stijnen Solution.  Meer info over Home center vind je op www.homecenter.be

Een Nikobus schakelmodule bestaat in grote lijnen uit programmeerbare automatische schakelaars, die aangestuurd kunnen worden door drukknoppen. De drukknoppen worden via een bussysteem aangesloten op de modules. Meer gedetailleerde info vind je op http://www.niko.be/nlbe/Professional/Producten/catalogus/domotica/nikobus-modules/schakelmodule

Om een schema te maken dat geschikt is voor een elektrische keuring moeten in principe de componenten die op laagspanning werken niet getekend worden. Het is dus voldoende om een aantal lampen te tekenen, aangestuurd door automatische schakelaars. De busdrukknoppen hoeven niet weergegeven te worden:

trikker_nikobus_1

In Trikker vind je echter ook een symbool voor een domotica module (dit symbool kan net zo goed gebruikt worden voor alarm- of brandcentrales). Een Nikobus systeem kan je in Trikker dus ook als volgt tekenen:

  • Teken een automaat, leiding en domotica module;
  • Wijzig de eigenschap ‘Naam Module’ van de domotica module;
  • Voeg 1 of meerdere drukknoppen toe;
  • Voeg lampen toe;

Het resultaat ziet er dan als volgt uit:

trikker_nikobus_2

Door de eigenschap ‘Adres’ van een drukknop in te vullen, wordt dit adres bij de drukknop bijgetekend. Zo kan je dus bijvoorbeeld een drukknop het adres ‘All off’ geven om aan te duiden data deze drukknop alle lampen uitschakeld. Lampen hebben ook een adres. Indien het adres van een lamp hetzelfde is als het adres van een drukknop, wordt bij de drukknop zowel het adres als de kring van de lamp weergegeven:

trikker_nikobus_3

Indien de voeding van de Nikobus modules niet op dezelfde automaat staat als de lampen die geschakeld worden, dan kan het symbool voor de domotica module ook gebruikt worden om de voeding van alle modules voor te stellen. Je kan er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen om alle busdrukknoppen achter deze ‘voeding’ te tekenen:

trikker_nikobus_4