Posts Tagged ‘splitsen’

Vanaf V1.0.24 kunnen kringen over meerdere secties gesplits worden:

Teken een automaat en een leiding:trikker_splitskring_1

Achter deze leiding kunnen er nu opnieuw leidingen getekend worden. Teken evenveel leidingen als het aantal onderdelen waarin u de kring wilt splitsen:

trikker_splitskring_2

Op deze laatst getekende leidingen kunnen nu de verbruikers en schakelapparaten getekend worden:

trikker_splitskring_3

Tip: Wanneer de eigenschap ‘Aantal geleders’ op 0 wordt gezet, en de eigenschap ‘Geleider type’ leeg gemaakt wordt, dan wordt een leiding korter getekend:

trikker_splitskring_4

In de componentenbibliotheek vind je een leiding terug waarvan deze eigenschappen reeds gezet zijn, welke u dus meteen achter een leiding kan tekenen om nieuwe secties te tekenen:

trikker_splitskring_5

Nog enkele voorbeelden hoe u dezelfde techniek kan gebruiken om kringen met verschillende secties te tekenen:

trikker_splitskring_6