Posts Tagged ‘trikker’

— UPDATE 13/11/2013 — Ondertussen is de update klaar, en kan onderstaande testversie niet meer geïnstalleerd worden —-

 

Er is bijna een nieuwe update voor Trikker klaar! We verwachten deze eerstdaags op de website te kunnen plaatsen maar zijn nog even bezig met alles uitgebreid te testen en de handleiding op punt te stellen. Nieuwsgierig? Of zin om mee te testen? Dan kan je in ‘avant-première’ al een testversie installeren via deze link:

 

Installeer Trikker v1.5.25 (Testversie)

— UPDATE 25/10/2013 — Als je gebruik maakt van avast anti-virus, dan loop je mogelijk tegen een onterechte waarschuwing aan dat 1 bestand niet veilig zou zijn. Hier lees je hoe je dit kan oplossen.

 In principe is deze update reeds bugvrij. Mocht er toch iets mislopen tijdens het installeren of testen van deze nieuwe update, laat het ons zeker weten!

Alvast een overzicht van de nieuwe functionaliteit die er aan zit te komen:

– Het grondplan kan geëxporteerd worden naar een png bestand dat rechtstreeks in Niko Home Control ingelezen kan worden.

– Symbolen van bad, douche…, zijn ingebouwd in het programma

– AutoCAD bestanden in 2013 formaat kunnen ingelezen worden
Read on »

OPGELET – Het schema in dit voorbeeld is niet conform het AREI! (2 aparte kringen door 1 kabel is niet toegestaan volgens het AREI)

Stel dat 2 stopcontacten op een aparte kring gevoed worden door 1 kabel (5G2,5²). Hoe kan je dan het eendraadschema tekenen?

Je kan uiteraard gewoon 2 aparte kringen tekenen, en met een tekst aangeven dat het om dezelfde kabel gaat:

Eendraadschema - 2 kringen dor 1 kabel

In Trikker kan je met wat ‘creatief tekenwerk’ (lees: gefoefel ;-)) ook tot hetvolgende resultaat komen:

Eendraadschema - 2 kringen dor 1 kabelOm dit te tekenen ga je als volgt te werk: Read on »

Wanneer een pagina van het situatieschema afgedrukt wordt, zal Trikker steeds automatisch volgende zaken doen:

 • Alles wat op de pagina getekend werd zal indien nodig verkleind worden, zodat het op de beschikbare afdrukoppervlakte past;
 • Alles zal gecentreerd worden.

Als je volgende mini-kamer tekent:
Read on »

Stel dat een elektrische installatie bestaat uit 2 borden, waarbij het 2de bord wordt gevoed vanuit het eerste.  In Trikker kan je het eendraadschema dan als volgt tekenen:

 • Teken op het eerste bord een automaat + leiding;
 • Teken op deze leiding een tweede verdeelbord;
 • Teken op dit tweede verdeelbord bijkomende kringen:


Teken je liever de borden naast elkaar?  Dan kan dit als volgt:

 • Teken op het eerste bord een automaat + leiding
 • Teken op deze leiding een tekstveld, bijvoorbeeld met de tekst ‘Naar bord 2’
 • Op het oranje bolletje rechts van het eerste verdeelbord kan je een tweede bord beginnen tekenen.  Dit kan je bijvoorbeeld ook met een tekstveld laten beginnen:

Eendraadschema met 2 borden - Trikker

Standaard worden de kringen gewoon doorgeletterd over de borden heen (A, B, C, D, E,…).  Je kan elke kring afzonderlijk een eigen letter geven door de automaat van de kring te selecteren en de eigenschap ‘Vaste Letter’ in te vullen, of je kan het verdeelbord selecteren (door op de plek te klikken waar de leiding in het verdeelbod komt), en de eigenschap ‘Nummer’ invullen.  Het  nummer zal als prefix voor de letter van de automaten geplakt worden.  Door bijvoorbeeld als nummer ‘2.’ in te vullen, zullen de automaten als ‘2.A’, ‘2.B’, ‘2.C’, …  genummerd worden:

Eendraadschema met 2 borden - Trikker

Wil je het tweede verdeelbord op een nieuwe pagina beginnen?  Selecteer dan het meest linkse symbool en zet de eigenschap ‘Op nieuwe pagina starten’ op ‘Ja’:

Wanneer je in Trikker een domoticamodule gebruikt op je eendraadschema, dan kan je zelf de namen van de in- en uitgangen instellen.  Teken je een domoticamodule zonder de eigenschappen ervan in te stellen, dan wordt alles als volgt genummerd:

Trikker - Nummeren uitgangen domoticamodule op eendraadschema - 1

De module zelf krijgt nummer A1, de verbruikers aangesloten op de uitgangen krijgen de nummers A2, A3 & A4.

Indien je de module zelf geen nummer wil geven, dan selecteer je de domoticamodule en zet je de eigenschap ‘Nummeren’ op ‘Nee’.  Hierdoor krijgen enkel de verbruikes aangesloten op de uitgangen een nummer (A1, A2 & A3):

Trikker - Nummeren uitgangen domoticamodule op eendraadschema - 2

Als je wil afwijken van de standaard nummering, dan selecteer je de domoticamodule, en vul je de eigenschap ‘Namen uitgangen’ in.  In onderstaand voorbeeld worden de namen van de uitgangen ingesteld op ‘.O1’, ‘.O2’ en ‘.O3’, waardoor de verbruikers genummerd worden als ‘C.O1’, ‘C.O2’ en ‘C.O3’:

Trikker - Domotica module - Uitgangen Nummeren

Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 3

Schakeltoestellen (drukknoppen, schakelaar, detectoren,…) krijgen geen appart nummer indien ze als eerste op de domoticamodule worden aangesloten.  In onderstaand voorbeeld werd ‘Namen uitgangen’ ingesteld op ‘.I1’, ‘.O2’ en ‘.O3’.  ‘.I1’ wordt echter genegeerd, omdat deze kring met een schakeltoestel begint:

 Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 4

Wil je uitgangen die met een schakeltoestel beginnen ook gewoon meenemen in de benaming van de uitgangen, dan kan dit makkelijk door de uitgang te beginnen met een aansluitpunt of een leiding:

Trikker - Nummeren domoticamodule op eendraadschema - 5

Het Trikker document met bovenstaand eendraadschema vind je hier: Trikker – Eendraadschema Domoticamodule

Met Trikker kan je op verschillende manieren een eendraadschema van impulsschakelingen tekenen die werken op een zeer lage veiligheidsspanning.  Het eenvoudigst is als volgt:

Eendraadschema Impulsschakeling in Trikker

Bovenstaand schema is zeker het duidelijkst, en is wellicht OK voor een keuring, maar is in principe niet 100% correct:  het lijkt immers dat de drukknoppen ook op 230V werken.

Kring X en Y stellen hetzelfde voor, maar zijn in principe correcter:

 Eendraadschema Impulsschakeling in Trikker

• de drukknoppen krijgen hun voeding van de 8V transfo (voor de keuring hoeven de drukknoppen zelfs niet getekend te worden);
• enkel de impulsen hangen aan 230V.

Om aan te duiden welke impuls door welke drukknop gestuurd wordt kan je met de eigenschap ‘Adres’ spelen.  Zowel een drukknop als een impuls hebben deze eigenschap.  Indien je voor beiden dezelfde waarde invult, dan komt bij de drukknop automatisch een verwijzing naar de kring van de impuls.

In kring α en β vind je nog een alternatief: drukknoppen en impulsen worden gevoed door een transformator, de contacten van de impulsen vind je terug achter een 230V kring:

 Eendraadschema Impulsschakeling in Trikker

Het Trikker document met bovenstaande voorbeelden vind je hier:  Trikker Document: Eendraadschema met Impulsen

Ben je plaatser van Velbus domotica met Home center software?  Door een koppeling met Trikker kan je de bediening van het domoticasysteem nog sneller op punt stellen!

‘Velbus’ is een modulair domoticasysteem waarbij alle toestellen op een buskabel aangesloten worden. Op elk toestel wordt een uniek adres ingesteld. De koppeling tussen ingangs- en uitgangsmodules wordt geconfigureerd door de gratis Velbuslink software.

 

‘Home center’ is een softwarepakket dat toelaat een Velbussysteem te bedienen via een PC, touchscreen, iPhone, of het internet. Je kan bijvoorbeeld met het Home center touchscreen alle lichtpunten bedienen en de status van elk toestel raadplegen:

 

Ook Velbus installaties kunnen perfect met Trikker getekend worden.  Het adres van elke component kan in Trikker aangeduid worden.

De schema’s getekend met Trikker kunnen rechtstreeks ingelezen worden in Home center. Op het touchscreen verschijnt dan meteen het grondplan, inclusief bedieningsknoppen voor alle toestellen. Zo kan meteen het volledige Velbus systeem weergegeven en bediend worden.  Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Trikker V1.0.37 en Home center V2.0.23.

 

Hoe je Trikker schema’s kunt importeren in Home center staat beschreven in de handleidingen van beide producten.

‘Velbus’ is een product van Velleman.  Meer info over Velbus vind je op www.velbus.eu

 

‘Home center’ is een product van Stijnen Solution.  Meer info over Home center vind je op www.homecenter.be

Stel dat je enkel pagina 3 van een bepaald schema wil afdrukken:

trikker-print-1-pagina-1

Om dit te doen druk je gewoon op de knop ‘Afdrukken’, en stel je in het daaaropvolgende scherm het afdrukbereik in:

trikker-print-1-pagina-2

Standaard staat het afdrukbereik ingesteld op ‘Alles’, waardoor je volledige schema afgedrukt wordt. Indien je echter een specifieke pagina invult (3 in dit voorbeeld), dan zal enkel deze pagina afgedrukt worden. Wil je bijvoorbeeld enkel pagina 3 t/m 5 afdrukken, dan vul je als afdrukbereik 3-5 in.

Standaard wordt er bij de gegevens van de installateur geen logo afgedrukt:

add_logo_11

Indien je beschikt over een logo in digitale vorm (bijvoorbeeld een ‘jpg’ bestand) dan kan je dit makkelijk toevoegen op al je schema’s. Ga hiervoor naar het scherm ‘Extra’, en klik op de knop ‘Instellingen’:

add_logo_2

Klik op ‘Logo bestand kiezen’, en selecteer het bestandje dat je logo bevat:

add_logo_3

add_logo_4

Klik op ‘Open’ en op ‘OK’, en je logo zal vortaan op al je afdrukken verschijnen:

add_logo_5

Trikker voorziet voor het logo een ruimte van 28 x 28mm, gemeten vanaf de rechterbovenhoek van de kader met de installateursgegevens. Het logo zal steeds automatisch herschaald worden om in deze beschikbare ruimte te passen:

add_logo_6

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden bevat je logo best voldoende pixels. Als het bestand tussen de 350 en 700 pixels breed of hoog is kan er voldoende scherp afgedrukt worden.

Wanneer er in het logo geen witte ruimte gelaten wordt aan de randen kan het dus voorkomen dat het logo tegen de randen aankleeft. Dit kan makkelijk verholpen worden door in het logo wat witte ruimte te voorzien. Dit kan je bijvoorbeeld met het programma ‘Paint’ doen. Paint is een programma dat met elke versie van Windows meegeleverd wordt:

add_logo_7

Na het toevoegen van deze witte randen zal het logo beter geplaatst worden. In dit voorbeeld wordt er onderaan een brede rand voorzien om het logo meeer naar boven te positioneren:

add_logo_8

Verloopt het plaatsen van je logo toch niet naar wens? Mail ons gerust je logo door, dan helpen we je graag verder.

Stel dat je volgend eendraadschema hebt getekend:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-1

Wanneer je symbolen op het situatieschema wil plaatsen zal je merken dat dit voor kring A lukt:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-2

Bij kring B zal je echter merken dat je het stopcontact niet op het situatieschema kan plaatsen:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-3

Dit komt omdat op het eendraadschema bij kring A wel een leiding werd getekend tussen de automaat en het stopcontact. Hierdoor krijgt het stopcontact een nummer (A1 in dit voorbeeld). Bij kring B werd er echter geen leiding getekend tussen het stopcontact en de automaat. Hierdoor heeft het stopcontact nog geen nummer gekregen, waardoor het niet op het situatieschema geplaatst kan worden:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-4

De oplossing is heel eenvoudig:

 1. Selecteer een leiding in de lijst met componenten;
 2. Schakel de modus ‘Vrij tekenen’ in;
 3. Teken een leiding tussen de automaat en het stopcontact.

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-5

Hierdoor zal ook het stopcontact op kring B een nummer krijgen (symbolen worden pas genummerd als ze na een leiding werden geplaatst), en zal het wel op het situatieschema geplaatst kunnen worden.

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-6