Archive for December 2009

Wij streven ernaar met Trikker een product van hoge kwaliteit aan te bieden. Jammer genoeg zijn programmeerfouten (bugs) echter nooit 100% uit te sluiten… Sinds V1.0.27 worden sommige bugs automatisch onderschept, en kan je een foutrapport aan ons doorsturen voor verdere analyse. Op deze manier werden reeds volgende fouten geïdentificeerd:

1) Afdrukken / Afdrukvoorbeeld op A3 formaat

Omschrijving: In windows is er steeds 1 printer als standaard printer ingesteld. Wanneer deze standaard printer geen A3 formaat ondersteunt zal een onverwachte fout optreden wanneer men als afdrukformaat A3 selecteert en op de knop ‘Afdrukken’ of ‘Afdrukvoorbeeld’ klikt.

Status: Deze fout kon gereproduceerd worden en is intern bij ons reeds opgelost. Via de volgende update zal de correctie beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing: Men kan het document bewaren, Trikker afsluiten en terug opstarten.

2) Figuren in situatieschema

Omschrijving: Wanneer men in het situatieschema een figuur toevoegt, dan kan men deze figuur met de muis groter of kleiner maken door het oranje rechthoekje te verslepen. Wanneer men de figuur op deze manier zodanig verkleint totdat de breedte of hoogte quasi nul is (gans ‘platgeduwd’) dan treedt er soms een onverwachte fout op. Hierdoor wordt er een rood kruis getekend over het situatieschema, en kan men niet verder tekenen.

Status: Deze fout kon gereproduceerd worden en is intern bij ons reeds opgelost. Via de volgende update zal de correctie beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing: Men kan het document bewaren, Trikker afsluiten en terug opstarten.

3) 30 mA differentieel + verdeelbord in componentenbibliotheek van eendraadschema

Omschrijving: De uitgeklapte componentenbibliotheek bevat een gecombineerd symbool ’30mA differenteel + verdeelbord’. Wanneer men op dit symbool klikt dan treedt er soms een onverwachte fout op (klikken op de differentieelschakelaar werkt, klikken op het verdeelbord leidt tot de fout):

trikker_fout_30ma

Als gevolg hiervan wordt een rood kruis getekend over de componentenbibliotheek, en kan men geen nieuwe symbolen meer selecteren.

Status: Deze fout kon gereproduceerd worden en is intern bij ons reeds opgelost. Via de volgende update zal de correctie beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing: Men kan het document bewaren, Trikker afsluiten en terug opstarten.

4) In- of uitzoomen met de schuifbalk

Omschrijving: Wanneer men in de tekenmodus in- of uitzoomt op het eendraadschema door gebruik te maken van de schuifbalk, dan treedt er soms een onverwachte fout op:

trikker-fout-bij-zoomenAls gevolg hiervan wordt een rood kruis getekend over het eeendraadschema, en kan men niet verder tekenen.

Status: Deze fout doet zich enkel voor op Windows XP en op Windows Vista, in Windows 7 treedt deze fout niet op. Deze fout kon gereproduceerd worden en is intern bij ons reeds opgelost. Via de volgende update zal de correctie beschikbaar gesteld worden.

Tijdelijke oplossing: Men kan het document bewaren, Trikker afsluiten en terug opstarten. Om deze fout tijdelijk te vermijden kan je in- en uitzoomen door gebruik te maken van het scrollwieltje van je muis.

Bedankt aan allen voor het melden van deze fouten, en onze excuses voor de veroorzaakte ongemakken!

Lijst van wijzigingen in versie 1.0.27 (22 december 2009)

– VERBETERING — Het programma werkt veel sneller bij het tekenen van grotere installaties

– NIEUW — Eendraadschema – Transformator – Nieuwe eigenschap: ‘Tekst’

– NIEUW — Eendraadschema’s – Verschillende borden kunnen naast elkaar getekend worden

– NIEUW — ‘Opslaan Als’ functionaliteit: zo kan u een bestaand document onder een nieuwe naam oplaan

– NIEUW — Situatieschema – Het beletteren van de symbolen kan per pagina uitgeschakeld worden in het situatieschema

– NIEUW — Nieuwe eigenschappen op symbool contactdoos: Nulgeleider, Aantal Fasen, Tekst (Mogelijkheid om 3-fasige stopcontacten te tekenen)

– NIEUW — Nieuwe eigenschap op symbool automatische schakelaar: ‘Selectief’. Zo kunnen selectieve differentieelschakelaars getekend worden.

– NIEUW — Nieuw symbool: ‘Overspanningsbeveiliging’

– NIEUW — Eendraadschema — Kringen kunnen eenvoudiger gesplitst worden in verschillende takken met de knoppen ‘Verder’ en ‘Terug’

– NIEUW — Situatieschema — Symbolen ‘Bewegingsdetector’, ‘Branddetector’ en ‘Aarding’ kunnen steeds op het situatieschema geplaatst worden, ook indien ze niet op het eendraadschema voorkomen

– NIEUW — Symbool ‘Smeltveiligheid’ — Nieuwe eigenschap ‘Aantal Polen’

– NIEUW — Wanneer er een onverwachte fout optreedt in het programma wordt er een teksbestand weggeschreven met details over deze fout. Dit tekstbestand kan dan doorgemaild worden naar info@bluebits.be voor verdere analyse.

– VERBETERING — Tekst bij aansluitpunten wordt iets beter gepositioneerd

– VERBETERING — De handleiding werd up-to-date gemaakt