Archive for April 2010

Lijst van wijzigingen in versie 1.0.29 (2 april 2010)

– NIEUW — Rechtsbovenaan werden knoppen toegevoegd om de laatste bewerking (iets tekenen, wijzigen of wissen) ongedaan te maken (Undo/Redo functionaliteit)

– NIEUW — Talen Frans en Engels — De taal van het programma kan ingesteld worden op Nederlands, Frans of Engels. De gekozen taal zal gebruikt worden voor alle knoppen en teksten in het programma zelf en op de afgedrukte schema’s. De namen en eigenschappen van elektrische symbolen worden niet vertaald.

– NIEUW — Er kan een logo ingesteld worden dat op elk document bij de gegevens van de installateur afgedrukt zal worden

– NIEUW — Er kunnen gegevens van een keuringsorganisme ingesteld worden die standaard bij een nieuw document ingevuld zullen worden.

– NIEUW — Het keuringsorganisme kan geselecteerd worden uit een lijst van erkende keuringsorganismen

– NIEUW — Situatieschema — Vaak gebruikte teksten (Woonkamer, Kelder,…) kunnen snel toegevoegd worden

– NIEUW — Symbool ‘Drukknop’ — Nieuwe eigenschap ‘Halfwaterdicht’

– NIEUW — Nieuw symbool ‘Monitor’

– NIEUW — Eendraadschema – De eigenschappen ‘Vaste Letter’ en ‘Naam Kring’ werden toegevoegd bij alle symbolen. Zo kunnen de eigenschappen van een kring gewijzigd worden onafhankelijk van met welk symbool de kring begint.

– NIEUW — Eeendraadschema & Situatieschema – Het symbool ‘Verdeelbord’ heeft een nieuwe eigenschap: ‘Nummer’. Indien je deze eigenschap invult, zullen de kringnamen van alle kringen die achter dit verdeelbord als voorvoegsel het nummer van het verdeelbord krijgen. Bijvoorbeeld: als je de eigenschap ‘Nummer’ van een verdeelbord op ‘B1.’ zet, dan zullen de kringen op dit verdeelbord genummerd worden als ‘B1.A’, ‘B1.B’,…

– VERBETERING — Situatieschema — Figuren kunnen makkelijker toegevoegd worden door een bestand op het tekenblad te slepen.

– VERBETERING — Eendraadschema — Wanneer meerdere verdeelborden naast elkaar getekend werden, werden de lijnen soms door elkaar getekend.

– VERBETERING — Wanneer de eigenschap ‘Naam Kring’ op een differentieel ingevuld werd, dan werd de tekst niet steeds ideaal gepositioneerd.

– FOUTCORRECTIE — Eendraadchema – Wanneer men in de uitgeklapte componentenbibliotheek op het verdeelbord van de 30mA differentieel klikte trad er een onverwachte fout op.

– FOUTCORRECTIE — Afdrukken – Bij het afdrukken op A3 of het maken van een afdrukvoorbeeld op A3 trad er op sommige computers een onverwachte fout op indien de printer die als standaard printer in windows ingesteld is geen A3 ondersteunt.

– FOUTCORRECTIE — Het bijschrift “Schema’s getekend door” werd niet altijd bewaard of afgedrukt indien gewijzigd

– FOUTCORRECTIE — Situatieschema – Wanneer een figuur zodanig werd verkleind totdat de hoogte of breedte quasi 0 was, kon er een onverwachte fout optreden.

– FOUTCORRECTIE — Eendraadschema – Wanneer men in de tekenmodus in- of uitzoomde op het eendraadschema door gebruik te maken van de schuifbalk, dan trad er soms een onverwachte fout op.

(Versie 1.0.28 werd niet publiek beschikbaar gemaakt)

Stel dat je volgend eendraadschema hebt getekend:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-1

Wanneer je symbolen op het situatieschema wil plaatsen zal je merken dat dit voor kring A lukt:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-2

Bij kring B zal je echter merken dat je het stopcontact niet op het situatieschema kan plaatsen:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-3

Dit komt omdat op het eendraadschema bij kring A wel een leiding werd getekend tussen de automaat en het stopcontact. Hierdoor krijgt het stopcontact een nummer (A1 in dit voorbeeld). Bij kring B werd er echter geen leiding getekend tussen het stopcontact en de automaat. Hierdoor heeft het stopcontact nog geen nummer gekregen, waardoor het niet op het situatieschema geplaatst kan worden:

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-4

De oplossing is heel eenvoudig:

  1. Selecteer een leiding in de lijst met componenten;
  2. Schakel de modus ‘Vrij tekenen’ in;
  3. Teken een leiding tussen de automaat en het stopcontact.

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-5

Hierdoor zal ook het stopcontact op kring B een nummer krijgen (symbolen worden pas genummerd als ze na een leiding werden geplaatst), en zal het wel op het situatieschema geplaatst kunnen worden.

trikker-symbolen-niet-op-situatieschema-6