Bij Trikker ligt de nadruk steeds op eenvoud van gebruik: met zo weinig mogelijk kopzorgen een verzorgd eendraadschema en situatieschema kunnen afdrukken.

Bij het importeren van een grondplan in AutoCAD- of pdf-formaat zorgt Trikker er voor dat de geïmporteerde tekening zo veel mogelijk bladruimte vult. Dit geeft je het maximum aan ruimte om symbolen te plaatsen. Een gevolg daarvan is echter dat Trikker de afdrukschaal zelf kiest, waardoor je het afgedrukte plan niet kan gebruiken om metingen op te doen.

Als je wil kan je met een paar extra stappen een geïmporteerrd plan op een exacte schaal afdrukken.

Bij het importeren zoek je eerst een geschikte referentiemaat die groot genoeg is. In dit voorbeeld gaan we ijken op de 579 cm tussen de twee binnenmuren:

AutoCAD bestand importeren -op situatieschema - Referentiemaat

Na het uitvinken van de onnodige lagen, het maken van een uitsnede en het kiezen van een kleur vult Trikker het blad met het geïmporteerde plan:

Een AutoCAD tekening gïmporteerd op het situatieschema

Teken een maatlijn in de buurt van waar de referentiemaatlijn stond. De lengte stel je exact in op de lengte van de referentiemaatlijn (579 cm of 5790 mm in dit voorbeeld). Dit hoeft nog niet overeen te komen met de tekening: belangrijk is nu een maatlijn te tekenen met de juiste lengte, in de juiste richting, ongeveer op de juiste plaats:

Een matlijn op het situatieschema

Selecteer nu het geïmporteerde grondplan en pas de grootte en positie aan totdat de maatlijn terug overeen komt met de referentiemaatlijn:

Situatieschema op schaal

Stel de afdrukschaal in op de gewenste waarde. Kies voor een schaal die klein genoeg is om de tekening op het gewenste papierformaat te laten passen:

impschaal5

In het afdrukvoorbeeld kan je nakijken of met de gekozen schaal nog alles op je blad past:

Afdrukvoorbeeld situatieschema op schaal

Schalen waarop je makkelijk kan meten (1:20, 1:50, 1:100,…) zorgen niet steeds voor een optimale bladvulling…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *